Välialtaiden huoltopaikka

Terästehtaan jakuvavalukoneiden ns. välialtaiden huoltopaikka. (Väliallas toimii teräksen valuprosessissa "jakolaatikkona" valusenkan ja valukokillien välissä.